Fondens Formål

Fondens formål er at yde støtte til mindrebemidlede unges uddannelse, særligt unge, der er sygdomsramte eller som har andre handicaps, og især dem, hvor det offentlige ikke yder (tilstrækkelig) støtte. Fonden yder ikke støtte til uddannelsesformål i udlandet, kun uddannelser i Danmark.

Støtten kan også gives til andet end uddannelsesformål. 

Formålet er forankret i fondens vedtægt.