Fondens Aktiviteter

Fonden har en række aktiviteter, som er dels erhvervsmæssige, dels almennyttige.

Den erhvervsmæssige del består af drift og udlejning af fast ejendom og investering i værdipapirer.

Den almennyttige del består af uddeling af støtte i overensstemmelse med fondens hovedformål.