Hvordan søges om støtte?

Ansøgning skal omfatte:
– Ansøgerens fulde navn, cpr.nr., adresse, e-mail og tlf.nr.
– En beskrivelse for baggrunden for behovet for støtte.
– Udtalelse fra læge/hospital eller lignende
– Kopi af seneste årsopgørelse fra SKAT

Vi gør opmærksom på, at den vejledende aldersgrænse for ansøgerne er 30 år.

Vi opererer ikke med faste ansøgningsfrister, men behandlingstiden kan vare op til 6 måneder, idet beslutning om tildeling af støtte træffes på Fondens bestyrelsesmøder, der sædvanligvis afholdes i maj og november.

De, der tildeles støtte, får direkte besked.  Har du intet hørt fra os senest ved udgangen af juni eller januar, er du ikke kommet i betragtning, og din ansøgning destrueres.