Om Fonden

Landsretssagfører Eduard Troelstrup og Hustru Else Troelstrup’s Fond er stiftet efter Eduard Troelstrups død. Han døde den 2. januar 1986.

Eduard Troelstrup modtog bestalling som advokat og fik derefter ret hurtigt møderet for Landsret og senere for Højesteret. Han blev landsretssagfører i 1949 og startede selvstændig virksomhed i Søborg i 1950.

Ægtefællerne havde ingen børn og levede et sparsommeligt liv, hvorfor de ved flid opbyggede en større formue.